Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

  • Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 Mới Thứ sáu 29/08/2014 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông báo số...
  • Thí điểm khu công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí: Động lực phát triển công nghiệp Mới Thứ sáu 29/08/2014 Đề án phát triển khu công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí tại Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai đang được hoàn chỉnh, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 10 hoặc 11 năm nay. Đây được xem là một trong những...
  • Công bố chiến lược và quy hoạch ngành CN ô tô Việt Nam Mới Thứ sáu 29/08/2014 Trong Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn nhiều vấn đề khiến DN băn khoăn và cần sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý...