Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

  • Tin tuần từ ngày 20/4 đến 25/4/2015 Mới Thứ hai 27/04/2015 1. Hoạt động của Ban Quản lý Trong tuần, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp, làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Panko- Hàn Quốc về dự án Dệt may tại Khu công nghiệp Tam Thăng; làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng...
  • Tin tuần từ ngày 13/4 đến 17/4/2015 Thứ hai 20/04/2015 1. Hoạt động của Ban Quản lý Trong tuần, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về nguồn vốn bổ sung cho cầu Cửa Đại; làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh về tình hình hoạt động các Khu...
  • Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ II, năm 2015 Thứ bảy 18/04/2015 Trong 02 ngày 14 và 15/4/2015, tại TP. Đà Nẵng, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh thành phố phía Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh thành phố...