Văn bản mới ban hành

Tin tức - sự kiện

  • Tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài Mới Thứ ba 26/08/2014 Để quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và các quy định của Đảng và Nhà nước về việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Ngày 21/7/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW...
  • Áp dụng những quy định mới về ghi nợ tiền sử dụng đất Mới Thứ hai 25/08/2014 Thông tư 76/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014. ...
  • Quy định mới về thoát nước và xử lý nước thải Mới Thứ hai 25/08/2014 Ngày 6/8/2014, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007....